Placebo Nutrition
PLACEBO NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP: 6762589187

Zawiła 61
30-390 Kraków
Polska


Adres e-mail: kontakt@placebonutrition.pl
Numer telefonu: 698376508

Podmiot wpisany do REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW pod numerem 0000872569 przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.


Dostępne formy płatności

Płatność on-line (za pośrednictwem Autopay S.A.) Płatność przy odbiorze